Varmepumper for vannbårne anlegg

Vannbårne anlegg er sentrale varmefordelingsanlegg der varmt vann distribueres rundt i huset og varme avgis via gulvvarme eller radiatorer. Oppvarmingskilden er separat, og kan være strøm, varmepumpe, olje, ved eller annet, og selve kilden kan byttes, normalt uten ombygging av anlegget.

Normalt benyttes 50-80 % av det totale energiforbruket i en bolig til oppvarming, inklusive tappevannsproduksjon. I en varmepumpe brukes elektrisitet for å hente ut varme fra kilden (luft, vann, fjell, jord), og slik få flere ganger mer varme enn elektrisiteten som brukes. Ved å installere en varmepumpe reduserer man da de faktiske kostnadene, fordi man bruker mindre elektrisitet/olje på oppvarmingen. Varmepumpeanlegg kan knyttes opp mot alle nye og de fleste eksisterende vannbårne anlegg og erstatte den gamle oljefyren.

I nye anlegg i dag er gulvvarme mest vanlig. Det er fullt mulig å installere nye vannbårne anlegg i eksisterende boliger. Dette kan være relativt omfattende, og er kanskje mest nærliggende å gjøre ved en totalrehabilitering av huset (inkl bytting av gulv, rør osv).

Har man et vannbårent anlegg, har man normalt ikke annen tilleggsfyring i huset, og ved en eventuell utskiftning av kilde foretas spesialtilpasning i hvert enkelt tilfelle. Dette er for å sikre at man til en hver tid skal få tilført tilstrekkelig varme, også på kalde dager.

Grunnforhold og behov for varme i tillegg til funksjonalitet i eksisterende anlegg er med på å avgjøre hvilke løsninger som kan fungere:

Jordvarme

Henter energi fra nedgravde sløyfer i hagen på ca 1 meters dybde (eller i innsjø/sjø/elv), og leverer varmen til et vannbårent varmesystem.

Luft / vann

Henter energien fra uteluft og leverer til et vannbårent varmesystem.


Bergvarme

Henter energi fra en boret energibrønn 120-200 meter ned i fjellet, og leverer varmen til et vannbårent varmesystem.

 

Ta kontakt

Ta kontakt med kundesenteret hvis du ønsker en vurdering på vannbårent anlegg.

Din side

Les av strømmen, sjekk forbruk, endre kundeinformasjon, med mer.