Hvorfor varmepumpe?

Normalt benyttes 50-80 % av det totale energiforbruket i en bolig til oppvarming, inklusive tappevannsproduksjon.

I en varmepumpe brukes elektrisitet for å hente ut varme fra kilden (luft, vann, fjell, jord), og slik få flere ganger mer varme enn elektrisiteten som brukes. Ved å installere en varmepumpe reduserer man da de faktiske kostnadene, fordi man bruker mindre elektrisitet/olje på oppvarmingen.

En varmepumpe bruker noe elektrisitet på å hente ut varme fra en kilde. Kilden kan være luft, fjell, vann eller jord. Man får mer varme igjen enn den elektrisiteten man bruker. På denne måten reduserer man utgiftene i forhold til vanlig fyring med olje eller strøm. Forholdet mellom varmen man produserer og elektrisiteten man bruker kalles effektfaktor (COP= Coefficient of Performance), og er et mål på hvor effektiv en varmepumpe er.

Ringeriks-Kraft tilbyr sine strømkunder en av markedets beste luft-luft varmepumper. Varmepumpen kan betales kontant, eller i månedlige avdrag med lav rente over fem år. Finansiering over strømregningen betinger at du handler strøm fra Ringeriks-Kraft.

Alle våre priser er inklusiv montering!

Bestill en uforpliktende og gratis befaring i dag!

Din side

Les av strømmen, sjekk forbruk, endre kundeinformasjon, med mer.