Pris SMARTmåned og SMARTtime

39,2

øre/

kWh

+ 39 kr/mnd

SMARTmåned

Dette er vårt beste alternativ for deg som bor i enebolig. Les mer.

39,2

øre/

kWh

+ 3,5 øre/kWh

SMARTtime

Vårt beste alternativ for mindre boliger og leiligheter. Les mer.

Din side

Les av strømmen, sjekk forbruk, endre kundeinformasjon, med mer.