100% fornybar energi

Fornybar energiVannkraft er 100% ren og fornybar energi. Vannet renner naturlig mot laveste nivå. Ved å la vannet strømme gjennom vannturbiner på sin ferd mot havet, produseres det strøm.

I Norge produseres nesten all strøm på denne måten. Strøm produsert av vannkraft medfører ikke CO2 utslipp. I Europa produseres strøm i hovedsak av ikke fornbare energikilder, som kull, gass og olje. Slik at en import av strøm derfra belaster miljøet negativt. Kjøp derfor din strøm så miljøvennlig som mulig - kjøp strøm med opprinnelsesgaranti.

Din side

Les av strømmen, sjekk forbruk, endre kundeinformasjon, med mer.