Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på de spørsmålene vi får oftest. Om du lurer på noe kan du også gjerne ta kontakt med oss.

Ringeriks-Kraft Strøm AS

Organisasjonsnummer: 975991512
Tlf: 800 84 240


Fossveien 7-9 3510 Honefoss

SMARTmåned
Pristype: Spotpris
Timesmålt pris: Ja
Produktbeskrivelse: Du betaler den samme innkjøpsprisen vi kjøper strømmen for, pluss ett fast påslag på kr 39,- pr/mnd. Innkjøpsprisene vil variere i takt med markedets tilbud og etterspørsel.
Påslag: 5,1875øre
Betales ved etterskudd i perioden.
Månedsgebyr 39 kr.

Efaktura: 0
Avtalegiro: 0
Papirfaktura: 0
Epostfaktura: 0
Fornybar energi?: Nei
URL: http://www.ringeriks-kraft.no/privat/strom/stromavtaler/smart-maned/ Prisendring varsles på SMS/epost Ja

SMARTmåned *
Pristype: Innkjøpspris
Timesmålt pris: Nei
Produktbeskrivelse: Vår spotpris for ikke-timesmålte anlegg med påslag på kun 39 kr dagen. Efaktura og avtalegiro som betalingsform. .
Påslag: 6,0625øre/kwh
Betales ved etterskudd i perioden.
Månedsgebyr 39 kr.

Efaktura: 0
Avtalegiro: 0
Papirfaktura: 0
Epostfaktura: 0
Fornybar energi?: Nei
URL: http://www.ringeriks-kraft.no/privat/strom/stromavtaler/smart-maned/ Prisendring varsles på SMS/epost Ja

SMARTtime
Pristype: Spotpris
Timesmålt pris: Ja
Produktbeskrivelse: Med SMARTtime betaler du det samme vi kjøper strømmen for, pluss ett fast påslag på 3,5 øre/kWh. Innkjøpsprisen vil variere i takt med markedets tilbud og etterspørsel på den nordiske kraftbørsen på kraft i ditt leveringsområde. SMARTtime er vårt standardprodukt dersom ikke annet er bestilt.
Betales ved etterskudd i perioden.
Påslag: 8,6875øre/kwh
Månedsgebyr 0 kr.

Efaktura: 0
Avtalegiro: 0
Papirfaktura: 0
Epostfaktura: 0
Fornybar?: Nei
URL: http://www.ringeriks-kraft.no/privat/strom/stromavtaler/smart-time/ Prisendring varsles på SMS/epost Ja

SMARTtime *
Pristype: Innkjøpspris
Timesmålt pris: Nei
Produktbeskrivelse: Med SMARTtime* betaler du det samme vi kjøper strømmen for, pluss ett fast påslag på 3,5 øre/kWh. Innkjøpsprisen vil variere i takt med markedets tilbud og etterspørsel på den nordiske kraftbørsen på kraft i ditt leveringsområde. SMARTtime* er vårt standardprodukt for ikke-timesmålte målere dersom ikke annet er bestilt.
Betales ved etterskudd i perioden.
Påslag: 9,5625øre/kwh
Månedsgebyr 0 kr.

Efaktura: 0
Avtalegiro: 0
Papirfaktura: 0
Epostfaktura: 0
Fornybar?: Ja
URL: http://www.ringeriks-kraft.no/privat/strom/stromavtaler/markedskraft-(spot)/ Prisendring varsles på SMS/epost Ja

Viken Skog Timesmålt
Pristype: Spotpris
Volumbegrensing: 90000 Merforbruk: 9,0625 Timesmålt pris: Ja
Produktbeskrivelse: De fleste skogeiere og gårdsbrukere bruker mye strøm. Store bygninger, mange maskiner og produksjon gjør at strømkostnadene fort blir 3–4 ganger større enn for en vanlig enebolig. Ringeriks-Kraft har i samarbeid med Viken Skog laget et tilbud der du kan redusere dine strømkostnader. Gunstig spotavtale til ansatte og andelseiere i Viken Skog.
Betales ved etterskudd i perioden.
Påslag: 4,9375øre/kwh
Månedsgebyr 36,25 kr.

Efaktura: 0
Avtalegiro: 0
Papirfaktura: 0
Epostfaktura: 0
Fornybar?: Nei
URL: http://www.ringeriks-kraft.no/privat/strom/stromavtaler/viken-skog/ Medlemskap: Viken Skog
Prisendring varsles på SMS/epost Ja

Viken Skog avtalen *
Pristype: Innkjøpspris
Volumbegrensing: 90000
Merforbruk: 9,9375 Timesmålt pris: Nei
Produktbeskrivelse: De fleste skogeiere og gårdsbrukere bruker mye strøm. Store bygninger, mange maskiner og produksjon gjør at strømkostnadene fort blir 3–4 ganger større enn for en vanlig enebolig. Ringeriks-Kraft har i samarbeid med Viken Skog laget et tilbud der du kan redusere dine strømkostnader. Gunstig spotavtale til ansatte og andelseiere i Viken Skog.
Betales ved etterskudd i perioden.
Påslag: 5,8125øre/kwh
Månedsgebyr 36,25 kr.

Efaktura: 0
Avtalegiro: 0
Papirfaktura: 0
Epostfaktura: 0
Fornybar?: Nei
URL: http://www.ringeriks-kraft.no/privat/strom/stromavtaler/viken-skog/ Medlemskap: Viken Skog
Prisendring varsles på SMS/epost Ja

Din side

Les av strømmen, sjekk forbruk, endre kundeinformasjon, med mer.