Elsikkerhet

En stor årsak til boligbrann i Norge skyldes feil i det elektriske anlegget eller feil bruk av elektrisk utstyr.

I hjemmet

Omtrent halvparten av elektriske branner skyldes feil bruk av elektrisk utstyr. Ha omsorg for deg selv, din familie og dine naboer.

Det er mye du kan gjøre selv for å unngå brann:

  • Bruk aldri vaskemaskin/ tørketrommel og vifteovner uten tilsyn.
  • Slå av kokeplater etter bruk.
  • Dekk ikke til varmeovner.
  • Trekk ut støpsel til kaffetrakter og lignende, eller monter tidsbrytere.

I landbruket

Elektriske installasjoner og utstyr i landbruket, spesielt i driftsbygninger blir utsatt for ekstreme påkjenninger.

Vibrasjon

Driftsbygninger av tre vil bevege seg ved f.eks. kjøring med traktor på låven, bruk av tungt utstyr etc. Bevegelsene kan forårsake at elektriske koblinger vil løsne over tid og forårsake varmgang.

Støv

I mange rom, f.eks. på låven, er det mye støv, Støvet kan trenge inn i utstyr og forårsake krypstrømmer. Støvet kan også legge seg på utstyr og forårsake overoppheting, f.eks. på lysutstyr.

Fuktighet

I dyrerom og melkerom er det ofte fuktig. Fuktigheten kan trenge inn i utstyr og forårsake både jordfeil og varmgang. Vær spesielt oppmerksom på å ikke rette strålen fra høytrykksvasker direkte på utstyr.

Gasser

I dyrerom er det korrosive gasser. Gassene kan trenge inn i utstyr og forårsake varmgang.

Slag

I mange rom foregår det tungt arbeid. Dette kan føre til at elektrisk installasjon og utstyr skades. Som regel vil utstyret bli utsatt for flere påkjenninger samtidig, f.eks. både støv og fuktighet. Sjansen for at det kan gå galt blir desto større.

Hjelp oss å redusere antall branner i landbruket!

I norsk landbruk har mange branner fått store konsekvenser, og i mange tilfeller har brannen utviklet seg svært raskt. En driftsbygning fra førkrigsårene kan for eksempel være overtent i løpet av 10-15 minutter. I disse brannene mister ofte mange husdyr livet. Forbygging av brann i landbruket kan skje ved enkle midler.

Din side

Les av strømmen, sjekk forbruk, endre kundeinformasjon, med mer.