Her kan du lade elbilen i Ringerike og Hole

Hurtigladestasjoner
Fortum Charge & Drive

Hvervenkastet
Osloveien 75, 3511 Hønefoss
Ladestasjonenen er plassert på parkeringsplassen til Skeidar. 

Sokna
 Hallingdalsveien 21, 3534 Sokna
 Ladestasjonene er plassert på parkeringsplassen til Rustad kafé

Nes i Ådal
Ådalsvegen 1163, 3524 Nes i Ådal
Ladestasjonen er plassert ved Veikroa og Shell/7-Eleven

 
Alle elbiler kan lade på hurtigladerne våre bortsett fra Think.

Kjører du Tesla? Da anbefaler vi å benytte en Chademo-adapter. Den gir bedre effekt og fører til raskere lading.

Last ned PDF med oversikt over alle ladestasjoner

Ringerike kommune

Kongens gate, Tippen
Osloveien 1, Rådhuset
Sibberns gate
Torvgata, ved Glade Hjul

Comfort Hotel Ringerike              

Kongensgate 3

Coop Mega

Industrigt. 1

Klækken hotell

Hadelandsveien 386

Ringeriks-Kraft

Arnemannsveien 2
Asbjørnsensgate 21
Fossveien 7-9 (kundeparkering Ringeriks-Kraft)
Moldvaldgata, Kraftstasjonen

Vestre Viken HF
Ringerike Sykehus

Arnold Dybsjords vei 1

Hole kommune

Sollihøgda pendlerparkering
Sundvollen pendlerparkering
Vik pendlerparkering
Viksveien 30, Herredshuset

Helgelandsmoen Næringspark

Ringeriksbadet

Kleivstua Hotell

Dronningveien 500

Sundvolden Hotel

Dronningveien 2

Din side

Les av strømmen, sjekk forbruk, endre kundeinformasjon, med mer.