Ladepunkter for elbil i Ringerike og Hole

Bruk av elbil er et viktig tiltak for å redusere klimautslipp i veisektoren. I samarbeid med Hole og Ringerike kommune har vi etablert 64 ladepunkter for elbil. Det skal være enkelt å velge elbil i vår region!

64 ladepunkter

I Ringerike og Hole er det etablert 64 ladepunkter for elbil hvor du kan lade bilen din gratis! Les denne brosjyren for å få oversikt over hvor du ladepunktene finnes.

Fremtidsrettet energibruk

Vi har som mål å bidra til økt bruk av bærekraftige energiløsninger. Ladepunkter for elbil er et viktig bidrag for å gjøre bilparken mer miljøvennlig. I tillegg er ladepunktene en viktig del av infrastrukturen for å legge til rette for og øke etterspørselen etter elbiler.

Hvorfor velge elbil?

 
  • Støysvak
  • Praktisk
  • Nær nullutslipp av CO2
  • Lave energikostnader
 
  • Lav årsavgift
  • Fri parkering (på kommunale plasser v/lading)
  • Adgang til å kjøre i kollektivfeltet (tidsstyrt)
  • Fritak for bompenger
Din side

Les av strømmen, sjekk forbruk, endre kundeinformasjon, med mer.