Smarte tips til energisparing

Alle bruker strøm hver dag – enten det er til matlaging, varme, avkjøling, transport, lys eller underholdning. Vi gjør selv våre egne valg rundt hvordan vi bruker strømmen, ved for eksempel å senke temperaturen om natten eller slå av maskiner når de ikke brukes.

Det er mange ting vi kan gjøre for å bruke mindre energi. Vi kan både bruke mindre og smartere uten at dette går på bekostning av komfort. Det er ulike ting vi kan gjøre for å bruke mindre, alt ut fra hvordan du bor og hvor omfattende du ønsker en endring.

Her er noen gode, enkle tiltak som gjør at du sparer energi, penger og miljø:

 • Reduser innetemperaturen
 • Slå alltid av lyset når du forlater rommet, leiligheten eller huset ditt
 • Reduser temperaturen når du ikke er hjemme; nattsenking og eller dagsenking
 • Begrens oppvarming til de rom som brukes
 • Bytt til strømsparende lyspærer
 • Bytt til sparedusj! Utgiftene til dusjing blir nesten halvert
 • Sett dimmeren på 90 % - dette gir omtrent like mye lys med mindre energiforbruk
 • Unngå å la elektriske apparater stå på stand by - slå dem helt av
 • Luft kort og intensivt heller enn å la vinduer stå lenge på gløtt
 • Sjekk om tettelister rundt dører og vinduer er myke. De som har blitt harde tetter dårligere

Det finnes også en del råd som er mer omfattende, og med dertil høyere kostnader. En del av disse rådene kan man tenke over til man pusser opp eller elektrisk utstyr står for utskiftning.

 • Etterisoler huset. Loft er særlig aktuelt
 • Bytt til vinduer med lav U-verdi, dvs. lavt varmetap
 • Installer varmestyringssystem
 • Kjøp strømsparende utstyr når gammelt står for utskiftning. Et A++ apparat bruker for eksempel 55 % mindre strøm enn et B-merket apparat
 • Bytte oppvarmingskilde. Varmepumpe, pelletskamin osv. er gode alternativer til elektrisitet og olje

Vi tilbyr 30 minutters gratis en-til-en rådgivnig - les mer og kontakt oss for å bestille time.

Hos Enova kan man søke om støtte til å gjennomføre enkelte energisparende tiltak. Husk å søke før du setter i verk tiltak:

 • Varmepumpe (væske/vann og luft/vann)
 • Pelletskamin eller pelletskjele
 • Solfanger
 • Varmestyringssystem

Flere råd og tips finner du på Enovas hjemmesider

Alle kan gjøre noe for å redusere eget strømforbruk. Dette kommer både miljøet og lommebok til gode!

Din side

Les av strømmen, sjekk forbruk, endre kundeinformasjon, med mer.