Energimerking

Alle boliger større en 50m2 som selges eller leies ut skal energimerkes i henhold til norsk regelverk. Det er eier /selger som står ansvarlig for dette. Vi tilbyr hjelp til energimerking av boligen din.

En bolig som har et godt energimerke skal normalt ha en høyere markedsverdi enn en bolig med lavere merke. Årsaken til dette er at de løpende utgiftene til oppvarming blir lavere jo bedre energimerke man har. Dette gir boligeiere, kjøpere og leiere et incentiv til å ønske boliger med gode energimerker.

Energimerking er en merkeordning som viser om boligen er bygget på en slik måte at den bruker mye eller lite energi, i tillegg til at den også sier noe om hvor miljøvennlig oppvarmingen av boligen er.

Det er både mulig og lovlig å energimerke sin egen bolig, men man trenger å logge seg på via MinID.

Les mer om energimerking av bolig på www.energimerking.no

Vi kan være behjelpelig med energimerking av boligen din. Det enkleste er å booke en rådgivningstime hos oss hvor vi gjennomfører dette sammen. Mer omfattende energimerking kan også utføres, men da etter avtale og mot betaling. Kontakt oss for nærmere tilbud.

Trykk her for å booke 30 minutters gratis en-til-en rådgivning med en av våre dyktige rådgivere.

Din side

Les av strømmen, sjekk forbruk, endre kundeinformasjon, med mer.