En stabil lokal aktør, også i fremtiden

I Ringeriks-Kraft tar vi vårt samfunnsansvar på alvor. Som «Hjertet i den grønne region» tar vi en aktiv og miljøansvarlig rolle i lokalsamfunnet. Vi er opptatt av en levende og bærekraftig region, og vi støtter lokalt engasjement.

Din side

Les av strømmen, sjekk forbruk, endre kundeinformasjon, med mer.