Ringerike

- se hva regionen har å by på

Se filmer

Vi støtter lokalt

Ringeriksregionen skal være et godt sted å bo og vokse opp. Lokale lag og foreninger bidrar til en flott bredde og et godt tilbud til barn og unge.

Sponsing

Dette engasjementet ønsker Ringeriks-Kraft å støtte. Vi har derfor tradisjon for å være en tydelig aktør i regionen gjennom å bidra med støtte til ulike kultur- og idrettsarrangementer, fortrinnsvis rettet mot barn og ungdom.

Vi er opptatt av mangfold og støtter et bredt spekter av tilbud innen for idrett og kultur.

Totalt har Ringeriks-Kraft hatt nærmere 50 sponsoravtaler i 2016 innen kultur og bredde- og toppidrett. Vårt mål er at bredden og tilgjengeligheten i tilbud til barn og unge skal være med på å gjøre Ringeriksregionen til et mer attraktivt sted å bo.

Ringeriks-Kraft eies av Ringerike og Hole kommune, og det er naturlig at verdier føres tilbake til lokalsamfunnet. Vi er stolte over å være en del av regionens blomstrende kulturliv og idrettsmiljø!

Søk om støtte!

Første

Din side

Les av strømmen, sjekk forbruk, endre kundeinformasjon, med mer.