Ringerikskraft i ny drakt til HM33

07.06.2018

Med mindre enn to måneder igjen til innflytting på Hvervenmoen forbereder Ringerikskraft seg med å lansere en oppdatert visuell profil som skal speile hvem og hva konsernet er i dag.

Konsernet vårt har vært i stor endring de siste årene, og etter 18 år med gammel profil ser vi innflytting i HM33 som en gylden anledning til å oppdatere oss, forteller konsernsjef Ole Sunnset.

Sammen med ny profil velger selskapet også å fjerne bindestreken i navnet, og går fra Ringeriks-Kraft til Ringerikskraft.

Vi er fortsatt Ringerikskraft, bare skrevet på riktig måte. Profilen gir oss også mulighet til å vise at vi har gått fra å være et lite, lokalt kraftselskap til et nasjonalt, moderne energikonsern, sier Sunnset.

Ringerikskraft har allerede begynt å lansere den nye profilen, og det vil være en gradvis overgang fra gammelt til nytt.

I HM33 vil vi selvsagt ha den nye profilen på plass, men rundt om i distriktet der vi har logoen vår på nettstasjoner og hos sponsorater vil det være en mer gradvis overgang. Her vil skilter, drakter og lignende skiftes når det faller seg naturlig, og derfor vil den gamle profilen vår fortsatt være synlig en god stund fremover, fortsetter Sunnset.

Allerede før ferien vil Ringerikskraft få nye nettsider. Datterselskapene med egne varemerker, vil fortsatt beholde sine profiler og nettsider.

Med den nye visuelle profilen vil det også bli lettere for datterselskapene våre, uansett hvilket varemerke de bruker til daglig, å vise at de er en del av familien vår. Nå gleder vi oss til siste innspurt med HM33, avslutter Sunnset.

Ringerikskraftfamilien inkluderer i dag varemerkene Nettservice, SMARTservice, Kraftriket og Smartliv i tillegg til Nett-, Nærvarme-, og Produksjonsselskapet som vil bruke konsernets nye profil.

« Tilbake til Privat
Din side

Les av strømmen, sjekk forbruk, endre kundeinformasjon, med mer.