Ringeriks-Kraft inngår avtale om å kjøpe Øvre Eiker Energi

14.12.2017

Ringeriks-Kraft og Øvre Eiker kommune har inngått en avtale om starte eksklusive forhandlinger om vilkårene for salg av aksjene i Øvre Eiker Energi AS med de tilhørende datterselskaper Øvre Eiker Nett AS, Øvre Eiker Strøm AS og Øvre Eiker Fibernett AS, til Ringeriks-Kraft.

Kommunestyret i Øvre Eiker har vedtatt å videreføre den pågående salgsprosessen i Øvre Eiker Energi AS. Styret i Øvre Eiker Energi AS har fått myndighet til å framforhandle avtale om salg av alle aksjene i Øvre Eiker Energi-konsernet, inkludert konsernets virksomhet innen kraftproduksjon.

Partene har som målsetning å ferdigforhandle en avtale i løpet av første kvartal 2018.


Kontaktperson: Konsernsjef Ole Sunnset, tlf 909 11 286
Styreleder Per Roskifte, tlf 415 16 500

« Tilbake til Privat
Din side

Les av strømmen, sjekk forbruk, endre kundeinformasjon, med mer.