Tre selskaper i Ringeriks-Kraft samler seg under felles profil

16.02.2017

Nettservice blir det nye navnet på entreprenørselskapene Lier Elentreprenør, Nettservice Østlandet og Ringeriks-Kraft Service når de samler seg under det samme varemerket.

Noen av de ansatte i de tre Nettservice-selskapene i forbindelse med intern lansering av ny profil.

 

Entreprenørselskapene, som alle er en del av Ringeriks-Kraft konsernet, er klare for å ta steget videre i utviklingen for å skape en sterkere virksomhet for fremtiden. I februar bytter selskapene navn til Nettservice Drammen AS, Nettservice Hadeland AS og Nettservice Ringerike AS, og får samtidig en helt ny profil.

Tidligere har det vært lite som har knyttet de tre selskapene sammen, bortsett fra eierskapet. Selv om det blir en felles profil, er fortsatt den lokale forankringen og kunnskapen til de ulike markedene en viktig del av oss.

– Hele grunntanken med å samle oss under den samme profilen er at det skal bli lettere for våre kunder. De skal være sikre på at vi jobber sømløst mellom selskapene og at vi står sammen som et lag. Samtidig beholder vi lokalkunnskapen ved våre selskaper, og utveksler mye erfaringer med hverandre for å bli enda sterkere sammen, forteller Steffen Fagerås, leder for entreprenørvirksomheten i Ringeriks-Kraft.

Med en tydeligere forankring mellom selskapene blir det synliggjort at entreprenørvirksomheten til Ringeriks-Kraft er en gruppe. Den felles profilen skal vise kunder og samarbeidspartnere at selskapene ikke er konkurrenter, men at de hører sammen.

– Vi vil løfte frem merverdien av at vi har fått inn flere selskaper til entreprenørvirksomheten vår. Dette er god alene, best sammen i praksis. De enkelte selskapene får frihet til å drive virksomheten sin, men med et felles varemerke kommer også et ansvar å tenke på hva som er best for oss som gruppe, fortsetter Fagerås.

De 3 selskapene i entreprenørvirksomheten til Ringeriks-Kraft samles derfor nå under en ny profil, og de tre selskapene som bytter navn er:

  • Lier Elentreprenør AS blir Nettservice Drammen AS
  • Nettservice Østlandet AS blir Nettservice Hadeland AS
  • Ringeriks-Kraft Service AS blir Nettservice Ringerike AS

SMARTservice Norge AS som utfører montasjen av nye smarte målere, som også er en del av entreprenør virksomheten, bytter ikke navn eller profil.


Kontaktpersoner:
Steffen Fagerås, Leder for entreprenørvirksomheten i Ringeriks-Kraft
Mobil: 905 19 270
Epost: steffen.fagerås@nettservice.no

Geir Behn, Daglig leder Nettservice Drammen
Mobil: 952 12 909
Epost: geir.behn@nettservice.no

Knut Skollerud, Daglig leder Nettservice Hadeland
Mobil: 995 59 303
Epost: knut.skollerud@nettservice.no

« Tilbake til Privat
Din side

Les av strømmen, sjekk forbruk, endre kundeinformasjon, med mer.