Ringeriks-Kraft og eSmart Systems går sammen om SMARTliv AS

22.01.2016

Morgendagens strømkunde er en smart strømkunde. Om ikke lenge kan nesten alt i huset styres fra mobiltelefonen, og teknologien bidrar til økt komfort samtidig som man bruker strømmen smartere.

Nå går kraftselskapet Ringeriks-Kraft AS og teknologileverandøren eSmart Systems sammen i SMARTliv AS for å utvikle og levere fremtidens strømprodukter til sluttkundene. 


På bildet: Ole Sunnset, Konsernsjef Ringeriks-Kraft og Knut H.H. Johansen, CEO eSmart Systems

I 2015 lanserte Ringeriks-Kraft forbruksappen SMARTliv som gir strømkundene en helt annen oversikt og kontroll over strømforbruket enn noensinne tidligere.

- Med appen SMARTliv markerte vi overgangen fra å være en tradisjonell råvareleverandør av strøm, til å bli en leverandør av smarte strømtjenester. Smarte målere installert i alle husstander i Ringerike og Hole gav oss noen muligheter som få andre i Norge hadde på dette tidspunktet, og lanseringen av SMARTliv ble en suksess. Strømkundene våre var sultne på å ta kontrollen over eget strømforbruk, og appen har ført til etterspørsel etter mer av den smarte teknologien, sier konsernsjef i Ringeriks-Kraft, Ole Sunnset.

Teknologileverandøren eSmart systems står bak den teknologiske utviklingen av appen. Et godt samarbeid, og store ambisjoner fra begge aktører, ble starten på SMARTliv AS som nå har blitt en realitet.

- Kraftbransjen er i stor endring og vi trenger fremoverlente aktører. Ringeriks-Kraft har vist at de er pionerer i sin bransje ved å være først ute med AMS-målere for alle kunder i sitt konsesjonsområde og først ute med app til sine strømkunder. Fremover vil husholdninger få en større plass, og SMARTliv vil være et viktig verktøy, sier Knut H.H. Johansen, CEO i eSmart Systems.

- eSmart Systems er en svært fremtidsrettet aktør som har god erfaring fra kraftbransjen, og er best i landet på Big Data og sanntidsanalyse i vår sektor. Vi har en felles overbevisning om at sluttkundene får en stadig større rolle i energibransjen som er i endring, og vi ser smarte kunder og hus som en viktig del av det smarte nettet fremover. Målsettingen er at Ringeriks-Krafts erfaring og kompetanse på sluttkunder og strømleveranser, sammen med eSmart Systems teknologikompetanse, kan løfte smarthus-teknologien til et helt nytt nivå, sier Sunnset.

Kontaktpersoner:

eSmart Systems AS
Knut H.H. Johansen, CEO
Mob: +47 909 81 318

Ringeriks-Kraft AS
Ole Sunnset, Konsernsjef
Mob: 909 110 286

 

« Tilbake til Privat
Din side

Les av strømmen, sjekk forbruk, endre kundeinformasjon, med mer.